Barnevernloven

Innledning til Lov om barnevern i Norges lover. Tiitel uthevet i rødt. Dommerhammer er med på å understreke tematikken. (Foto: Robin Lund .no)