Lov om barnevern

Innledning til Lov om barnevern i Norges lover. Dommerhammer er med på å understreke tematikken.