Lov om barnetrygd

Fokus på innledningen til «lov om barnetrygd» i Norges lover. Tittelen er uthevet i rødt.