Bildekreditering

Bilder levert av fotograf Robin Lund skal krediteres ved bruk og publisering.

Det er ikke bare god skikk og bruk å kreditere opphavspersonen bak fotografier og illustrasjoner, navngivelse av opphavspersonen er også en rettighet som er nedfelt i norsk lov.

Robin Lund forutsetter at bilder/illustrasjoner godt lesbart krediteres «Foto: Robin Lund» ved publisering. (Legg gjerne til et komma etterfulgt av «under lisens» eller «med tillatelse», alt etter hva som passer.)

Ved online-publisering settes det pris på om krediteringen linkes mot nettstedsadresse www.robinlund.no

Måten å kreditere på kan være forskjellig fra situasjon til situasjon. Hovedregelen er at det skal krediteres eller i nærheten av bildet. Det enkleste vil ofte være å kreditere i slutten av bildetekst, slik for eksempel NRK gjør det.

Ved bruk av svært små bilder kan det i noen tilfeller være uhensiktsmessig å kreditere i nær tilknytning til bildet av praktiske og estetiske hensyn. Da kan kreditering ved mouseover, nederst på siden eller i en egen krediteringsliste være egnede alternativer. På forsider kan små bilder unntaksvis stå uten synlig kreditering dersom klikk leder til en artikkel der bildet er behørig kreditert.

Iht. lovpraksis og bransjestandard kan fotografen kreve ekstra vederlag for bruk eller publisering av bilde som mangler kreditering, med 100 prosent av standardhonorar.

Om kunden overlater bilder til andre for publisering (for eksempel avis/trykkeri/reklamebyrå/samarbeidspartnere o.l.), skal kunden etterse at krediteringen er på plass. Den som har inngått avtale med fotografen står økonomisk ansvarlig for evt. manglende kreditering.