Tekstkorrektur

Det forutsettes at en kunde leverer ferdig redigert tekst til trykksakproduksjon.

Én runde tekstkorrektur er en del av korrekturen av den grafiske produksjonen, med mindre annet er avtalt. Denne runden skal luke ut orddelingsfeil og andre feil som kan oppstå i overgangen fra tekstmanus fra tekstdokumenter til grafisk programvare, samt evt. skriveblundere som har sneket seg igjennom.

Korrekturen skal dog ikke brukes som tekstredigering.

Eventuelle flere korrekturrunder tilleggsfaktureres til gjeldende timepris.