Tekstkorrektur

I forbindelse med publiseringstjeneste og trykksakproduksjon forutsettes det at kunden leverer ferdig redigert tekst.

Én runde tekstkorrektur er en del av korrekturen av den grafiske produksjonen, med mindre annet er avtalt. Denne runden skal luke ut orddelingsfeil og andre feil som kan oppstå i overgangen fra tekstmanus fra tekstdokumenter til grafisk programvare, samt evt. skriveblundere som har sneket seg igjennom.

Korrekturen skal dog ikke brukes som tekstredigering, dette skal altså være gjort i forkant.

Eventuelle flere korrekturrunder tilleggsfaktureres til gjeldende timepris.

Ved behov kan undertegnede også tilby enkel ortografisk/typografisk språkvask, mot timepris-tillegg.