Merbruk av Robin Lunds bilder fra magasinene LEVE og Næring i Nord

Robin Lund .no leverer en del bilder til blant annet artikler i næringsmagasinene «LEVE i Narvikregionen» og «Næring i Nord».

Iht. til bransjenormen har fotografen og magasinet en avtale om én gangs bruk. All bruk ut over dette faktureres utenom. Typisk er pris for én gangs bruk for arkivbilder i Norge mellom 900 til 9000 kroner, alt etter type bruk.

Som en spesialavtale til nevnte magasiners kunder, vil fotografen tilby sterkt rabattert pris:

Kun kr 990,- for ett bilde, og kr 490,- pr. påfølgende bilde, for fri bruk av kunden.
(Bildene kan dog ikke videreselges eller brukes av andre enn kunden, eller i andre sammenhenger enn relatert til kunden).

Bildene leveres som e-post i jpeg filformat, i høy oppløsning (cirka 6 megapiksler, passer til helside). Kun bilder som allerede er publisert i magasinet er tilgjengelig. Øvrige bilder er ikke behandlet, og vil ikke bli utlevert uten ekstra vederlag.
Ved bestilling, husk å opplyse om foretaksnummeret som det skal faktureres til.

Det forutsettes at fotografen krediteres «Foto: Robin Lund .no» ved all publisering av fotografens verk. Manglende kreditering blir uten forvarsel fakturert tilsvarende halve kjøpesummen per overtredelse.

Alle priser på denne siden er oppgitt ekskl. MVA.

Denne spesialavtalen gjelder kun for fotograf Robin Lunds bilder, og for bilder som er publisert i nevnte magasiner. Andre fotografer kan ha helt andre betingelser.