Fakturering

Se siden priser for priser.

Faktura leveres primært elektronisk per e-post, som en vedlagt pdf-fil. Pdf-filen kan skrives ut som regnskapsbilag. Om det er behov for faktura per post/papir, må det gis beskjed snarest.

Ved evt. spørsmål vedrørende faktura, ta kontakt.