Fakturering

Se siden priser for priser.

Faktura leveres elektronisk per e-post, som vedlagt pdf-fil. Pdf-filen kan skrives ut som regnskapsbilag. Om det er behov for faktura per post/papir, må det gis beskjed snarest.

Ved evt. spørsmål vedrørende faktura, ta kontakt.

Robin Lund .no kan sende fakturaer i EHF-format (elektronisk handelsformat). Ta kontakt om dette er ønskelig for fremtiden.