Bilder er ikke gratis

Fotografer får tidvis spørsmål om arkivbilder kan brukes vederlagsfritt. Kort sagt, med noen få unntak, vil svaret på dette alltid være nei fra undertegnede. Jobber du uten å få betalt?

Fotografier er en handelsvare, og salg av brukslisens utgjør fotografens inntektsgrunnlag. Verdien på bruk av et arkivfoto rangerer typisk fra cirka en tusenlapp til ti tusen kroner eller mer (ekskl. MVA), alt etter type bruk og grad av eksklusivitet.

Med dette i mente sier det seg selv at å gi bort inntektsgrunnlaget ikke er bærekraftig forretningspraksis. Verken rørleggere, lærere eller du selv gir bort produkter, varer eller arbeidskraften din uten vederlag.

Faktisk er det å spørre om gratis bruk av bilder ganske nedlatende og fremstår som som utidig tigging. Jeg ville ikke drømt om å spørre en renholder om gratis husvask mot god omtale, taxisjåføren om gratis taxitur mot en tommel opp eller en advokat om å jobbe med opphavsrettssakene mine pro bono.

Verdiforringelse

En del kunder betaler mange ganger ekstra for mest mulig eksklusiv bruk, derfor kan det være et viktig poeng for en fotograf å begrense spredningen av sine bilder.

Bildekreditering som betaling

Ved henvendelser om vederlagsfri bruk av fotografens verk, fremmes noen ganger forslag om vederlag i form av bildekreditering. Fotografer har i Norge lovmessig krav på navngivelse ved all bruk av bilder. Navngivelsen skal både vise til opphavspersonen og fungere som markør på legitim bruk. Selv om navngivelse potensielt kan ha noe markedsføringsverdi, betaler en bildekreditering ingen av fotografens utgifter.
(Bildekreditering er altså en lovfestet rettighet, og fotografen både kan (og vil) fakturere for manglende navngivelse, også for bilder det allerede er betalt brukslisens for. Les mer om dette her.)

Lite firma/ideelle organisasjoner

Også privatpersoner, små bedrifter og ideelle organisasjoner må betale for varer og tjenester, derav også bilder.

Ved hyggelige forespørsler kan det dog innrømmes rabatter til ideelle organisasjoner med verdier som appellerer til fotografen (dyrevern og naturvern).

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med fotografen for å forespørre tilbud om brukslisens for arkivbilder.