Generelt om brukslisenser

Denne artikkel gir en rask innføring i brukslisenser for fotografi, illustrasjoner og filmklipp.

I hovedsak er det tre typer lisenser å forholde seg til:

RM – Rights Managed

Den tradisjonelle modellen fungerer slik at man man må betale en gitt sum for å bruke et bilde én gang, iht. en rekke parametre som type publisering, størrelse, opplag, geografisk nedslagsfelt med mer. Dette er i hovedsak modellen man må regne med å forholde seg til for nyhets- og Norge-spesifikke bilder.

RF – Royalty Free

Ordet «free» er misvisende i denne sammenheng, men ble i sin tid brukt for å vise til at langt færre parametre gjelder enn for Rights Managed-lisensiering. Som oftest betaler man en engangsum for en svært utvidet (men like fullt noe begrenset) bruksrett. Typisk kan man publisere gjentatte ganger i store opplag. Prisene kan variere fra svært rimelig til svært dyrt. Denne modellen er stort sett brukt for svært generelle illustrasjonsbilder som kan produseres og selges med henblikk på høyt salgsvolum.

Kombinasjoner

Både bildebyrået og fotografer tilbyr oftere og oftere varianter av RM- og RF-lisenser, da det kan være mer egnet for både lisensgiver og lisenskjøper.

Creative Commons

I henhold til Åndsverksloven har opphavet alle rettigheter til sine verker. Creative Commons er en modell der lisensgiver kan gi fra seg deler av rettighetene i ordnete former. Det er flere varianter, med forskjellige betingelser. En typisk variant er at opphavet tillater deling til ikke-kommersielle formål, forutsatt kreditering. Om verket skal brukes kommersielt eller mangler kreditering, kan opphavsperson fakturere bruken.