Nyksund flyfoto

Nyksund flyfoto

Luftfoto av Nyksund, et fiskevær i Øksnes kommune i Nordland.