Djupfjorden (Vågan)

Djupfjorden (Vågan)

Djupfjorden er en fjordarm av Vestfjorden på vestsiden av Austvågøya i Lofoten. Fjorden strekker seg om lag 1,3 kilometer nordøstover fra Henningsværstraumen mellom Sørfjellet i nord og Budalstinden i sør. Innløpet ligger like vest for Djupfjordmoloen, en utfylling som lukker fjorden og krysses av Fv816 til Henningsvær.