Justismord trebokstaver

Tredimensjonalt justismord

Trebokstaver som staver ordet justismord, mot helt hvit bakgrunn. Svært høy effekt av dybdeuskarphet.