Solformørkelse

Solformørkelse

Delvis solformørkelse 25. oktober 2022, sett fra Sør-Troms.