Sogn transformatorstasjon, Oslo

Sogn transformatorstasjon, Oslo

Sogn transformatorstasjon ble satt i drift i 1949. Hovedtyngden av komponenter i anlegget er fra 1960 og har nådd forventet levealder. I 2017 startet arbeider med å fornye stasjonen.