O2-huset i Steinkjer

O2-huset i Steinkjer

Ogndalsvegen 2 (også kalt «O2-bygget» eller «O2-huset») i Steinkjer, huser blant andre NAV, BDO og Sweco.