Norske fargeblyanter

Fargeblyanter organisert i norske symbolfarger

Fargeblyanter organisert i norske symbolfarger: rødt, hvit og blått. Makrofoto med effekt av høy dybdeuskarphet.