Nordlys over Beisjorden

Nordlys over Beisjorden

Spektakulært nordlys danser over Beisfjorden i Narvik, Nordland.