Lov og rett

Lov og rett

Norsk tekst «lov og rett» ved fru Justitia, rettferdighetens gudinne. Stor dybdeuskarphet, fokus på øyebindet.