Høyspenning, livsfare

Høyspenning, livsfare

Skilting ved Sogn transformatorstasjon i Oslo, som advarer om livsfarlig høyspenning.