Hard dom

Tredimensjonale trebokstaver som staver ordet «dom», med kraftig slagskygge.

Tredimensjonale trebokstaver som staver ordet «dom», med kraftig slagskygge. Illustrasjonsbilde for domfelling.