Fylkesvei 29 Grimsbu

Fylkesvei 29 Grimsbu

Flyfoto som viser fylkesvei 29 gjennom Grimsbu i Folldal kommune, Innlandet fylke.