Eiendom tomtemerke

Eiendom tomtemerke

Grensemerke for eiendom med tekst «matrikkelmyndigheten». Matrikkelen er et norsk offentlig register over fast eiendom, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Registeret forvaltes, driftes og utvikles av Kartverket, som også er sentral matrikkelmyndighet. Kommunene har ansvaret for å oppdatere matrikkelen.