Eidsivating lagmannsrett, Eidsvoll

Eidsivating lagmannsrett, Eidsvoll

Eidsivating lagmannsrett er en av landets seks lagmannsretter, har hovedsete i Hamar tinghus og rettssteder på Eidsvoll, Gjøvik og Lillehammer.