Tollboden, Bergen tollsted

Tollboden, Bergen tollsted

Tollboden, Bergen tollsted, ligger i Tollbodallmenningen ved Vågen i Bergen og regnes blant hovedverkene i norsk arkitektur på midten av 1700-tallet. Tolletaten flyttet ut av bygningen i 2021.