Mørketid bak Evenestangen

Mørketid bak Evenestangen

Mørketidslys bak Evenestangen og Steinkirka i Evenes kommune, Nordland. Tøttatoppen og Narvik by kan skimtes bak kirkegangen.