Marineholmen Slippen, Bergen

Marineholmen Slippen, Bergen

Slippen er et utleiebygg for næring/kontor. Andre etasje er innredet for Handelshøyskolen BI.