Høyteknologisenteret i Bergen

Høyteknologisenteret i Bergen

Høyteknologisenteret er en bygning på Marineholmen i Bergen, eid av GC Rieber. Senteret 40 000 m² i utleieareal.