Hovedbrannstasjonen i Bergen

Hovedbrannstasjonen i Bergen

Hovedinngangen til Bergen hovedbrannstasjon, Bergen brannvesens hovedkvarter, som ligger på Nygårdstangen trafikknutepunkt.