Bergen Offentlige Bibliotek

Bergen Offentlige Bibliotek

Hovedbiblioteket til Bergen Offentlige Bibliotek er en nyromantisk bygning i stein som ble oppført i 1917.