UiT Hammerfest

UiT Hammerfest

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Campus Hammerfest tilbyr treårig bachelorutdanning sykepleie.