Troms og Finnmark grense

Troms og Finnmark grense

Grensestein som markerer det som tidligere var et skille mellom Troms amt og Finmarkens amt, nå Troms og Finnmark fylke.