Sametingets parlamentsbygning

Sametingets parlamentsbygning

Sametingsbygningen huser den folkevalgte forsamlingen og administrasjonen for Sametinget i Norge. Bygningen stod ferdig i 2000 og ble offisielt innviet 2. november 2000 av Kong Harald V.