Nordlys i Skjomen

Nordlys i Skjomen

Mann varmer seg over bålet i arktisk vinter i Sør-Skjomen i Narvik.