Melbu butikksenter

Melbu butikksenter

Melbu butikksenter huser forskjellig næringsliv.