Indre Finnmark tingrett

Indre Finnmark tingrett

Indre Finnmark tingrett (nordsamisk Sis-Finnmárkku diggegoddi) er en førsteinstansdomstol under Hålogaland lagdømme som ble etablert i 2004. Tingretten ligger i Tana bru i Finnmark.