Flaggrosett

Flaggrosett

Spiral sammensatt av en rekke pinneflagg som samlet utgjør en flaggrosett.