Diehtosiida (Samisk vitenskapsbygg)

Diehtosiida (Samisk vitenskapsbygg) i Kautokeino

I 2009 flyttet Samisk høgskole og Nordisk Samisk Institutt inn i Diehtosiida (Samisk vitenskapsbygg) i Kautokeino. Bygningen huser også Sametingets avdelinger for opplæring og språk, Norsk institutt for menneskerettigheter, studentsamskipnaden og Samisk arkiv.