Deanu sámeskuvla

Deanu sámeskuvla

Deanu sámeskuvla er en samisk/norsk offentlig grunnskole som ligger i Tana Bru i Tana kommune, Finnmark fylke.