Brev fra politiet

Brev fra politiet

Illustrasjonsfoto for brev fra politiet. Svært tynt fokusplan som naturlig anonymiserer mottakeradressen.