Automatisk tidssone

Automatisk tidssone

Valg av innstilling for automatisk tidssone på mobiltelefon. Kan brukes som illustrasjonsfoto for sommertid.