Arktisk kultursenter i Hammerfest

Arktisk kultursenter i Hammerfest

Arktisk kultursenter, forkortet AKS, er Hammerfest kommunes kulturhus. Huset ble tatt i bruk høsten 2008.