Alta kommunevåpen

Alta kommunevåpen

Kommunevåpen på fasaden til Alta rådhus. Symbolet består i en sølv spydspiss mot blå bakgrunn. Motivet symboliserer Komsakulturen, som er spor etter 5000-9000 år gammel bosetning i kommunen. Motivet symboliserer dessuten, ved assosiasjoner til mineboret, bergverksdriften i nyere tid.