Vestby stasjon

Vestby stasjon

Vestby stasjon er en jernbanestasjon i Vestby kommune på Østfoldbanen, vestre linje. Den ble åpnet i 1879 da Østfoldbanen ble tatt i bruk.