Vestby kirke luftfoto

Vestby kirke flyfoto

Luftfoto av Vestby kirke, som er en langkirke fra 1886 i Vestby kommune, Søndre Follo prosti i Akershus fylke. Byggverket er i stein og har 450 plasser. Vestby i bakgrunnen.