Vegtrafikksentralen øst

Vegtrafikksentralen øst

VTS Oslo vegtrafikksentralen for Østlandet og holder til i rett over Operatunnelen i Oslo. Vegtrafikksentralens oppgave er å trafikkovervåke og styre alle tunneler og vegstrekninger som er tilknyttet sentralen.