Tromsø trafikkstasjon

Tromsø trafikkstasjon

Statens vegvesen Tromsø trafikkstasjon ligger sentralt i Tromsø. Trafikkstasjoner foretar registrering og kontroll av motorkjøretøyer, forestår førerprøven, utsteder førerkort og foretar avlesning og kontroll av fartsskrivere. Trafikkstasjonene har tilsyn med bilverkstedene og yter bistand til politi og domstoler i forbindelse med trafikkulykker m.m.