Skolestart!

Skolestart!

Ordet «skolestart!» (med utropstegn) skrevet med bokstavkjeks.