Skjomen koblingsstasjon

Skjomen koblingsstasjon

Skjomen kraftverk er et vannkraftverk ved Sør-Skjomen i Narvik kommune i Nordland fylke.
Kraftverket henter vann fra et omfattende tunnelsystem i grensetraktene mot Sverige.