Ski stedsnavnskilt

Ski stedsnavnskilt

Stedsnavnskilt ved innkjøring til Ski tettsted.