Ski stasjon

Ski stasjon

Skilting ved Ski stasjon, som er en jernbanestasjon på Østfoldbanen.